Logo - BOZP PO Mezi naše klienty patří školy, prodejny, kancelářské prostory, provozy průmyslového charakteru.
 
bozp služby reference kontakt po
 
po Nabídka komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. bozp
 
kompletní servis bozp a po školení bozp a po
servis BOZP a PO školení bozp a po

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO

Dokumentace BOZP a PO

Identifikace, vyhledávání a zhodnocení rizik na pracovišti

Směrnice BOZP

Prověrky BOZP na pracovišti

Kategorizace práce

Měření pracovního prostředí – zpracování návrhu kategorizace práce

Pravidla pro nakládání s chemickými látkami

Pracovní úrazy – šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace záznamů, návrhy na opatření, odškodňování

Zprostředkování pracovnělékařských služeb

Zajištění školení první pomoci

Dokumentace PO – začlenění prostor do kategorií (případné zpracování dokumentace PO v rozsahu vyhlášky č. 246/2001 Sb. v plném rozsahu)

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Bezpečnostní a výstražné značení, tabulky

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích, hygienických a desinfekčních prostředků

Traumatologický plán – organizační zajištění první pomoci na pracovišti

Jednání s kontrolními orgány

 

 
bozp po

BOZP

line

bezpečnost

line

požární ochrana

line

bezpečnostní technik

line

poradenství

bezpečnost práce

line

kategorizace práce

line

pracovně lékařské služby

© 2013 design &
development by
logo Kosina