Logo - BOZP PO Mezi naše klienty patří školy, prodejny, kancelářské prostory, provozy průmyslového charakteru.
 
bozp služby reference kontakt po
 
po Nabídka komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. bozp
 
kontakt Certifikace

Ing. Alena Jančaříková
Gočárova 1081/8
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

alena.jancarikova@bozppo.eu
www.bozppo.eu

+420 606 104 456

IČ: 88705790

 

qr bozp po

osvědčení bozp po

 

 

 

 
bozp po

BOZP

line

bezpečnost

line

požární ochrana

line

bezpečnostní technik

line

poradenství

bezpečnost práce

line

kategorizace práce

line

pracovně lékařské služby

© 2013 design &
development by
logo Kosina